رهبری

بدنه خبر

آموزش مهارت های زندگی در مدارس ننله دوشنبه، 20 دی 1395

کتک زدن کودک به قصد کنترل و تربیت کودک از طرف والدین، بزرگترها و مراقبین آنها انجام می پذیرد امااکثرا با خشم و پرخاشگری توام می شود و به دلیل این هیجان منفی شدید ، قادر به مدیریت صحیح آن نمی باشند و منجر به آسیب های شدید روحی و فیزیکی در کودک خواهد شد

و همچنین مهمترین عامل کودک آزاری جسمی در والدین این احتمال است که در دوران کودکی ،خود نیز قربانی خشونت والد و بزرگتران خود بوده و تنبیه بدنی می شده اند

کلاه زری روانشناس بالینی مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولایت فقیه اعلام داشتند: کودک آزاری انواع مختلفی دارد اما از دیرباز شایعترین نوع کودک آزاری را ، جسمانی بودن آن ذکرکردند اما چون کودک آزاری از نوع غفلت و بی توجهی و عاطفی کمتر به صورت عینی مشاهده می شود ، کمتر جهت بررسی ودرمان قرار می گیرد و لایه های عمیقی از آسیبهای روانی درآینده برای کودک ایجاد خواهد نمود

همچنین کلاه زری انواع کودک آزاری عاطفی و غفلت و بی توجهی را ،کودک آزاری پنهان با ویژگی مخرب آسیبهای عمیق تر شخصیتی نام نهادند و در تاریخ 95/10/16 چند جلسه آموزشی برای گروه هدف دانش آموزان مقطع ششم در دو کلاس(بنفشه یک و بنفشه 2) ویک کلاس درمقطع پنجم(نیلوفر2) دبستان دخترانه شهدای ننله  در برگزار نمودند.

تعریف کودک آزاری ،سوء استفاده جنسی ،چه کودکانی بیشتر در معرض کودک آزاری قرار میگیرند وکودک آزاری از نوع(غفلت و بی توجهی)کدام است از مواردی بود که در خصوص آنها برای دانش آموزان بحث گردید.           

 

 
پورتال اخبار