رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه شنبه، 30 بهمن 1395

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس در نظر دارد بوفه مستقر در این مرکز را از طریق استعلام قیمت واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط و اطلاع از مکان مورد نظر از مورخ 1/12/95 الی 7/12/95 به آدرس خیابان پاسداران نرسیده به دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار شهدای نیروی انتظامی از ساعت 9 الی 15 عصر مراجعه و بازدید بعمل آورند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار