رهبری

بدنه خبر

فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکشنبه، 15 اسفند 1395

معاونت تحقیقات  و فناوری دانشگاه

مرکز رشد فناوری   سلامت

فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ایده های خلاقانه در حوزه ی سلامت حمایت می کند.

نخستین فراخوان پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اهداف کاهش وابستگی کشور در بخش فناوری های تجهیزات و ITحوزه سلامت، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت محققین جوان و افراد دارای ایده های برتر به اشتغال زایی، ارتقاء سطح سلامت جامعه و سطح دانش و تکنولوژی های حوزه سلامت کشور با تاکید بر نیروهای بومی و ایجاد زمینه ای مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی از جمله اهداف این مرکز به شمار می رود .

در این مرکز خدماتی از جمله آموزشی و مشاوره ای، استقرار امکانات اولیه اداری و رایانه ای، خدمات شبکه ای و اطلاع رسانی،  خدمات آزمایشگاهی، تسهیلات مالی و اعتباری ارایه می شود.

داشتن ایده محوری مبتنی بر دانش و فناوری در حوزه سلامت با توجیه فنی اقتصادی برای ایده فناورانه خود و برخورداری از گروه کاری مرتبط از جمله شرایط پذیرش در این مرکز به شمار می رود .

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس   www.muk.ac.ir  معاونت تحقیقات و فناوری، گروه فناوری سلامت مراجعه فرمایید.

شماره تماس: 33664643-087 و داخلی 8249 تماس حاصل فرمایید. 
 
پورتال اخبار