رهبری

بدنه خبر

اطلاعیــــه دفتر استعدادهای درخشان سه‌شنبه، 24 اسفند 1395

اطلاعیــــه

به اطلاع دانشجویان دفتر استعدادهای درخشان می رساند....

" آزمون غربالگری" نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در تاریخ های ذیل برگزار می گردد:

1- حیطه علوم پایه سه شنبه 15/1/96 ساعت 30/13-30/11

2- حیطه استدلال بالینی سه شنبه 15/1/96 ساعت16-14

3- حیطه آموزش پزشکی سه شنبه 15/1/96 ساعت 18-16

4- حیطه فلسفه پزشکی چهارشنبه 16/1/96 ساعت 16-14

5- حیطه مدیریت نظام سلامت چهارشنبه 16/1/96 ساعت 18-16

مکان: طبقه اول دانشکده پزشکی- سالن جلسات معاونت آموزشی

*حضور کلیه دانشجویان ثبت نام کننده در این حیطه ها الزامی است و ضمناً مطابق آخرین اطلاع رسانی دبیرخانه المپیاد در تاریخ 30/11/95 کلیه دانشجویان سال اول و دوم نیز می توانند در این آزمون شرکت نمایند.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دفتر استعدادهای درخشان

 

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دفتر استعدادهای درخشان

 

 
پورتال اخبار