رهبری

بدنه خبر

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دوشنبه، 23 اسفند 1395

به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیمسال اول 97-96 بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد گردید. مقتضی است ضمن           اطلاع رسانی دقیق، نسبت به ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه های زمانی مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آید.

 

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

 

25 اردیبهشت تا 25 خرداد 96

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء وبارگذاری مدارک لازم

27 خرداد تا 10 تیرماه 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء وویرایش توسط دانشجو

11 تیر تا 31 تیرماه 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

1مرداد تا 15 مرداد 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

16 مرداد تا 5 شهریور 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

#didgah_signature#

 

 
پورتال اخبار