رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی چهارشنبه، 25 اسفند 1395

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی ساعت 10:30 روز چهار شنبه 95/12/25 با حضور اعضا در دانشکده برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از عناوین پروپوزال های دانشجویان پرستاری ومامایی مورد بحث وبررسی قرار گرفت
 
پورتال اخبار