رهبری

بدنه خبر

بازدید سرزده معاون غذا و دارو دانشگاه از داروخانه های شهرستان کامیاران چهارشنبه، 25 اسفند 1395

روز چهارشنبه 18 اسفند ماه سال 1395 ، معاون غذا و دارو استان کردستان به همراه مدیر نظارت بر دارو از داروخانه های شهرستان کامیاران بازدید به عمل آوردند. دکتر کامبیز حسن زاده در این بازدید مسائل و مشکلات داروخانه ها و نحوه  ارائه خدمات آنها را بررسی نمودند.

 
پورتال اخبار