رهبری

بدنه خبر

برنامه های آموزشی واحد بیماریها جمعه، 27 اسفند 1395

در روزهای 10 و 16 اسفند کلاسهای آموزشی در مورد چهارشنبه سوری و خطرات آتش بازی و مواد محترقه برای دانش آموزان پسر مقاطع دبستان و دبیرستان مدارس تحت پوشش مرکز سلامت جلالی زاده توسط فرشاد محمدی کارشناس بیماری ها ی برگزار گردید.

چهارشنبه سوری  یک روز هیجان انگیز و در عین حال خطرناک بوده و هست.و هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم میتواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد.در این جلسه های آموزشی در خصوص  مواد محترقه و منفجره نکاتی توضیح داده شد . محمدی گفت که دانش آموزان  آسیب پذیرتر هستند. وآنها را به این موضوع که از حوادث درک خوبی داشته باشند ، تشویق نمود واضافه کرد که   از نگه داری مواد محترقه،تهیه و ساخت آنها  بخصوص درمنزل ،حمل آنها در جیب لباس و کیف جدا خودداری کنند.و درپایان  شماره تلفنهای اضطراری مثل اتش نشانی ، فوریت  های پزشکی و پلیس 110 را  مرور کرده و همچنین بین آنها پمفلت  باهمین موضوع  توزیع گردید.   

 
پورتال اخبار