رهبری

بدنه خبر

اولین جلسه کمیته دارو معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1396 چهارشنبه، 23 فروردین 1396

این جلسه با محوریت ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی های مربوط به شاخص های عملکردی بخش های مختلف معاونت غذا و دارو استان برگزار شد. دکتر کامبیز حسن زاده در این جلسه ضمن تبریک سال جدید به پرسنل مدیریت دارو، مسائل و مشکلات مربوطه به هر کدام از بخش های مدیریت دارویی و راهکارهای پیشنهادی کارشناسان را بررسی کرد. در این جلسه در مورد برنامه های جدید در خصوص پیشبرد بهتر وظایف معاونت بحث شد و معاون غذا و دارو از تنظیم چک لیست های جدید واحد مراقبت دارویی و چاب کتابچه  آماری سنجش  عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان و برگزاری دو سمینار یکروزه در اریبهشت ماه سال جاری خبر داد. ایشان همچنین از زحمات کلیه همکاران مدیریت دارو در سال گذشته تشکر کردند و علاوه بر اشاره بر لزوم تداوم تلاش کلیه واحدها و برنامه ریزی جهت ارتقا ارائه خدمات، افزودند به همت کارشناسان واحد تحقیق و توسعه آمار ADR و تعداد تماس های 1490 این مرکز طی سال گذشته به بیش از سه برابر در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 94 افزایش یافته است.

 
پورتال اخبار