رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی آزمایشگاه در سال 96 سه‌شنبه، 29 فروردین 1396

اولین جلسه کمیته فنی آزمایشگاه سال 96 در تاریخ 24/1/96 در دفتر معاونت غذا و دارو با حضور دکتر حسن زاده معاون محترم غذا و دارو، مدیریت و کارکنان آزمایشگاه و آقای مهندس قصری مدیر نظارت بر مواد غذایی برگزار شد. در این جلسه ابتدا مهندس ذره بین به تشریح عملکرد دو ساله آزمایشگاه پرداخت و پس از آن کارکنان آزمایشگاه نظرات خود را در حوزه کاری خود بازگو کردند.

دکتر حسن زاده ضمن تاکید بر تلاش بیشتر کارکنان در زمینه آمادگی برای ممیزی GLP و ایزو 17025 به بررسی نظرات کارکنان پرداختند.

  
پورتال اخبار