رهبری

بدنه خبر

بازدید قائم مقام رئیس دانشگاه در امور اجتماعی از حوزه مشارکتهای اجتماعی شهرستان سروآباد چهارشنبه، 30 فروردین 1396

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در امور اجتماعی از حوزه مشارکتهای اجتماعی شهرستان سروآباد بازدید کرد.

به گزارش وب دا، قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در امور اجتماعی با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد ضمن تبیین رسالتهای حوزه اجتماعی وزارت متبوع و دانشگاه از فعالیتهای این شهرستان در حوزه های مختلف مرتبط با معاونت اجتماعی بازدید به عمل آورد. دکتر بهرام کندایی در این بازدید موضوعات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، کارگروه سلامت و امنیت غذایی ، سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت و خیریه های سلامت را بعنوان محورهای اصلی مورد بحث قرار داد.

وی جلب مشارکت اجتماعی در تمام ابعاد از حمایت طلبی دستگاههای اجرایی تا تجمیع افکار و ایده ها و نیز منابع بخش غیر دولتی و به ویژه خیرین را از جمله مهمترین راهکارهای تسهیل نیل به اهداف سلامت برشمرد.

در این بازدید تداوم جلسات توسط شبکه بهداشت و درمان سروآباد به منظور ایجاد و تقویت شبکه مشارکت اجتماعی، طرح ارتقای سلامت دهان و دندان مناطق محروم توسط کلینیک های سیار دندانپزشکی و موضوع ایجاد موسسه خیریه بیمارستان شهید چمران سروآباد از دیگر مسایل مورد بحث در این جلسه بود.

 

گفتنی است این بازدیدها در راستای تشریح ساختار، رسالت ها و وظایف حوزه اجتماعی دانشگاه می باشد.

 
پورتال اخبار