رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز پزشکی توحید پنجشنبه، 31 فروردین 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین درمان، توسعه مدیریت و منابع و مدیر روابط عمومی دانشگاه از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج بازدید کردند.

به گزارش وب دا، بازدید کنندگان از بخش های ICU، عفونی، نمازخانه و محوطه مرکز پزشکی توحید بازدید نمودند.
پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده و وضعیت موجود این مرکز توسط مسئولین بیمارستان ، موضوعات توزیع غذا و جابه جایی بخش ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

در پایان بازدید کنندگان پس از اینکه از نزدیک در جریان چگونگی و میزان ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفتند، پیشنهادات و دستورات لازم در جهت پیشرفت و گسترش ارائه خدمات درمانی به بیماران و اجرایی کردن بسته های طرح تحول نظام سلامت را بیان نمودند.

 
پورتال اخبار