رهبری

بدنه خبر

اگهی استعلام واگذاری مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی بعثت سه‌شنبه، 12 اردیبهشت 1396

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد در سال 1396 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فن آوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

نشانی محل استعلام: سنندج- خیابان کشاورز- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت با کد پستی 6619667761 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی muk.ac.ir قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند.

نحوه دریافت اسناد استعلام از تاریخ 10/2/96 لغایت 17/2/96 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل

نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام در مهلت تا روز چهارشنبه مورخ 20/2/96 به نشانی در ماده فوق الاشاره از طریق پیشتاز  یا سفارشی ارسال نمایند. (ارسال به صورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست)

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی روز شنبه مورخ 23/2/96 ساعت 10 در دفتر مدیریت مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت بازگشایی خواهد شد.

لازم است داوطلبین تا روز آخر مهلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نماید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار