رهبری

بدنه خبر

استعلام بها خرید کیف بهداشتی بیماران مرکز پزشکی قدس سنندج دوشنبه، 25 اردیبهشت 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس در نظر دارد بمنظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود و در راستای ارتقا کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها در اجرای طرح تحول نظام سلامت، نسبت به خرید تهیه و تامین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری بخشهای روانپزشکی اقدام نماید.

 لذا شرکت کنندگان می بایست از تاریخ 96/2/25 لغایت 96/2/30 پیشنهادات خود را همراه با نمونه کیف بهداشتی و محتویات مربوطه از طریق پست سفارشی به آدرس : سنندج- خیابان پاسداران بلوار شهدای نیروی انتظامی – مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی  قدس – کدپستی 6617713141 ارسال نمایند. 

 
پورتال اخبار