رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی سه‌شنبه، 26 اردیبهشت 1396

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی آموزش به فرد وخانواه ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری در تاریخ 96/02/27 ساعت8:15 صبح در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید پرستاری برگزارگردید. در این کارگاه دانشجویان با مباحث آموزش به خانواده در مورد مراقبتهای سالمندی ، مراقبت از بیماریهای مزمن وآموزش به بیمار آشنا شدند.

     

 
پورتال اخبار