رهبری

بدنه خبر

هم اندیشی اساتید مشاور سه‌شنبه، 26 اردیبهشت 1396

اطلاعیه

 

"هم اندیشی اساتید مشاور "

 

ویژه اعضاء هیات علمی و مدرسین دانشگاه

درتاریخ  27 اردیبهشت ماه 1396

ساعت 30/13-11

*دارای امتیاز دانش پژوهی آموزش اساتید

 

برگزاری توسط:  مرکز مشاوره- دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

مکان: سالن کنفرانس شهید دکتر رستم پور 
 
پورتال اخبار