رهبری

بدنه خبر

کمپین نمادین نه به سبقت غیرمجاز پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1396
در این کمپین که با حضور مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان آقای دکتر آرام خالدیان و کارکنان ستاد شبکه بهداشت و درمان کمپین نه به سبقت غیر مجاز با امضای طومار برگزار گردید.
 
 
 
 
پورتال اخبار