رهبری

بدنه خبر

سومین نشست تدوین نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب شمال غرب پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1396
سومین نشست تدوین نشریه مجازی داوطلبان سلامت قطب شمال غرب باحضورسرکارخانم توحیدی کارشناس مسئول جلب مشارکت های مردمی مرکزمدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت متبوع وکارشناسان جلب مشارکت های مردمی10دانشگاه عضونشریه (تبریز؛ارومیه؛اردبیل؛قزوین؛همدان؛کرمانشاه؛ایلام؛زنجان؛مراغه؛لرستان)بامدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان درشهرستان مریوان برگزارگردید.
تاکنون 4شماره ازنشریه مذکورتدوین وبرروی سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بارگذاری شده است .
دراین جلسه سرفصل های مربوط به شماره های 5و6نشریه(تابستان وپاییز 1396)تعیین گردید.
 
پورتال اخبار