رهبری

بدنه خبر

کارگروه داروسازان بیمارستانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1396

اولین کارگروه داروسازان بیمارستانی در سال 1396 به همت واحد مراقبت دارویی با حضور معاون غذا ودارو، روسای بیمارستان ها، داروسازان بیمارستانی و کارشناسان واحد مدیریت دارویی و برگزار شد.

 این جلسه با محوریت برنامه ریزی جهت راه اندازی واحد مراقبت دارویی و ارتقای خدمات دارویی در بیمارستانها در محل معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر کامبیز حسن زاده عنوان کرد که از دلایل مهم عدم پاسخ دهی به درمان، عدم توجه به تجویز منطقی دارو، مقاومت های میکروبی و همچنین عوارض ناخواسته دارویی (ADR) می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. در ادامه این جلسه نظرات روسای بیمارستانها و داروسازان بیمارستانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار