رهبری

بدنه خبر

توانمند سازی دانش آموزان دختر بخش حسین آباد جمعه، 29 اردیبهشت 1396
در راستای توانمند سازی برای سلامت و همکاری در طرح بشری کار گروه بانوان آموزش و پرورش ناحیه 1 سنندج ، کارشناس مسئول آموزش سلامت در جمع دانش آموزان حاضر شده و نکاتی در مورد سلامت و اهمیت خود مراقبتی برای سلامت مطرح کرد . وی به اصول خود مراقبتی اشاره کرده و برای داشتن جسمی سالم ضرورت آشنا شدن دختران را با مسائل بلوغ و رعایت نکات بهداشتی این دوران مطرح نمود . از موارد ضروری علاوه بر داشتن برنامه غذایی سالم ، باید تحرک کافی نیز داشت و به همین منور چند حرکت کششی را به دانش آموزان آموخت و تاکید کرد که سلامت باید اولویت هر شخص باشد و برای ارتقا آن هر روز باید نکته ای تازه را در این باره تحقیق  کرد و آموخت . بحران بلوغ تغییزات خلقی را نیز ایجاد می کند که لاز است با مشاوره و آموختن از معلمین و والدین با این مشکلات آشنا شده و آمادگی لازم را برای روبرو شدن با آن  را پیدا کرد . در پایان هدایایی که توسط امور بانوان آموزش و پرورش تهیه شدهد بود به دانش آموزان داده شد.           
 
پورتال اخبار