رهبری

بدنه خبر

مسابقه تفسیر سوره دخان سه‌شنبه، 9 خرداد 1396

قابل توجه کلیه همکاران محترم

مرکز پزشکی ، آموزشی درمانی توحید در نظر دارد    مسابقه تفسیر سوره دخان    را در مورخه 20/3/1396   ساعت       9:30      در دفتر پرستاری برگزار نماید  و  به نفرات برتر   اول   تا    سوم    جوایزی نفیسی از طرف ریاست مرکز اهدا می گردد .

لازم به ذکر است که فایل     pdf   سوره دخان بر روی اینترانت و سایت مرکز و یا نسبت به تهیه آن به دفتر بهبود کیفیت مراجعه فرمائید .

/JiroCMS/Files/Upload/Users/muktaohid/tohid/dokhan.pdf
 
پورتال اخبار