رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه اصول روش های نگهداری و توزیع فرآورده ها در زنجیره سرد چهارشنبه، 10 خرداد 1396

کارگاه یک روزه اصول روش های نگهداری و توزیع فرآورده‌ها در زنجیره سرد در روز چهارشنبه مورخ 10/03/1396 با حضور کارشناس معاونت غذا و دارو و 33 نفر از پرسنل شرکت‌های پخش دارویی مستقر در استان در سالن جلسات شهید رستم‌پور دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این کارگاه جناب آقای دکتر رشیدی، عضو هیات علمی دانشگاه، ضمن شرح آئین نامه و دستور العمل‌های کشوری زنجیره سرد به بیان استانداردهای، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در این خصوص پرداختند. در ادامه با توجه به نزدیکی فصل ارزشیابی شرکت‌های پخش دارویی، اهم جزئیات جدید مورد انتظار جهت ارزشیابی توسط کارشناس دارویی معاونت، دکتر علیرضا راستین تشریح گردید.

 
پورتال اخبار