رهبری

بدنه خبر

آگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه، 11 خرداد 1396

شرایط انتخاب شوندگان هیئت مدیره نظام پزشکی  به استناد ماده 23 قانون سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل :

 

1-       تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2-       نداشتن فساد اخلاقی و مالی

3-       داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی

4-       داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ووفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران            تبصره – اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

5-       دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

6-       عدم عضویت در هیئت های نظارت و اجرائی

 

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره ها :

 

1-       فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات دونسخه)

2-       تصویرکارت ملی

3- 6 قطعه عکس 4*3

4-       تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.

5-       تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی

6-       تائیدیه 3 سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

 

ستاد مرکزی اجرائی

هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی

جمهوری اسلامی ایران 
 
پورتال اخبار