رهبری

بدنه خبر

کشف و ضبط محموله ای شامل انواع مکمل های چاقی و تقویت قوای جنسی از نوع غیر مجاز پنجشنبه، 11 خرداد 1396

در تاریخ 96/3/2 کارشناسان اداره نظارت و بازرسی فرآورده های  طبیعی،سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو  با همکاری مدیریت نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی کردستان در بازرسی از انبار یکی از عطاری های سطح شهر سنندج موفق به کشف و ضبط محموله ای شامل انواع مکمل های چاقی و تقویت قوای جنسی از نوع غیر مجاز، قاچاق و فاقد مشخصات بهداشتی لازم از قبیل  پروانه ساخت و یا مجوز ورود به داخل کشور در قالب 18 قلم شامل 114 قوطی انواع پودر چاقی و 327 بسته انواع قرص و کپسول چاق کننده و تقویت کننده قوای جنسی جمعاً 21128 عدد به ارزش تقریبی یکصد و شصت میلیون ریال . که ضمن تنظیم صورتجلسه پرونده به مراجع قضایی ارسال گردید.

 
پورتال اخبار