رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه فراخوان واگذاری خدمات دارویی مرکز پزشکی توحید سه‌شنبه، 16 خرداد 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی (سرپایی و بستری) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی  مصرفی از طریق مزایده واگذار نماید. داروسازان دارای مجوز تاسیس داروخانه در شهرستان سنندج در صورت تمایل درخواست کتبی خود را برای طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ 96/3/16 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه 96/3/25 به صورت حضوری به دفتر ریاست بیمارستان توحید تحویل و رسید دریافت نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار