رهبری

بدنه خبر

کمیته اقتصاد مقاومتی سه‌شنبه، 16 خرداد 1396

 
 در ابتدا جلسه مسئول حراست در مورد اهداف برگزاری این کمیته تعریف اقتصاد مقاومتی و اهمییت آن در دستگاه های اجرایی صحبتهایی را ایراد نمودند.
در ادامه مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در مورد فرهنگ و اصول اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از از ظرفیت ها با کمترین هزینه ممکن صحبتهایی ارائه نمودند. مسئول محترم امور عمومی نیز اسیب ها و موانع شبکه بهداشت در عدم اجرای مناسب ارائه نمودندو و در پایان مصوبات جلسه به وحدها ابلاغ گردید.
 
پورتال اخبار