رهبری

بدنه خبر

پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا پنجشنبه، 18 خرداد 1396

« پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به وبا »

Ø      مراحل رسیدگی به بیماران مبتلا به وبا:

1. ارزیابی میزان دهیدراتاسیون بیمار

2. جبران مایعات بدن بر اساس میزان دهیدراتاسیون و پایش مکرر بیمار و جایگزینی مایعات تا توقف اسهال

3. دادن انتی بیوتیک خوراکی برای بیماران دارای دهیدراتاسیون شدید

4. اجازه دادن به بیمار جهت خوردن غذا در صورت توقف استفراغ

5. به مدت دو روز مصرف پودر ORS پس از ترخیص بیمار

Ø      راهنمای درمان بیماران بدون دهیدراتاسیون:

بیمارانی که در اولین ارزیابی در تسهیلات بهداشتی هیچ نشانه ای از دهیدراتاسیون نداشته اند را می توان در منزل درمان کرد.  باید به این بیماران به اندازه مصرف دو روز پودر ORS تحویل داد و نحوه مصرف محلول ORS را توضیح داد؛

 

بیمارانی که در ارزیابی اول نشانه هایی از دهیدراتاسیون متوسط یا شدید داشته اند ولی پس از دریافت مایعات وریدی یا محلول   ORS  هیچ نشانه ای از دهیدراتاسیون را نشان نمی دهند،  باید تا زمانی که اسهال قطع شود تحت نظر بمانند. این بیماران باید حداکثر مقدار محلول ORS پیشنهاد شده بر اساس سن بیمار در جدول فوق را به ازای هر بار دفع مدفوع آبکی دریافت کنند. اگر این بیماران میل به نوشیدن مقدار بیشتری ORS را دارند باید در اختیارشان قرار داده شود. اگر بیمار دچار استفراغ یا اتساع شکمی شده باید محلول رینگرلاکتات به میزان 50 میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در طی سه ساعت دریافت کند،  پس از آن می توان ORS را دوباره شروع کرد.  وضعیت جبران مایعات بدن بیمار باید هر 4 ساعت یکبار ارزیابی شود.

 

 

 
پورتال اخبار