رهبری

بدنه خبر

پایش و پالایش برچسب گذاری در استان کردستان دوشنبه، 22 خرداد 1396

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در جلسه هماهنگی طرح ملی بررسی برچسب گذاری گفت: پایش و پالایش لیبل محصولات از وظایف مهم معاونت های غذا و دارو می باشد.

  مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از آغاز طرح پایش و پالایش برچسب گذاری در استان کردستان خبر داد و گفت: درحال حاضر درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی لیبل محصولات غذایی در حال اتمام است.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی همچنین افزود: برچسب بسته بندی حاوی اطلاعات مهمی برای مصرف کنندگان است که بسته به وضعیت فیزیولوژیک، رژیم غذایی و بیماری های های خاص بسیار حائز اهمیت هستند و باتوجه به اینکه انتخاب و مصرف محصولات غذایی،آرایشی و بهداشتی بر اساس اطلاعات مندرج بر روی بسته بندی صورت می گیرد، بررسی صحت و سقم برچسب گذاری از وظایف خطیر معاونت غذا و داروست.

 
پورتال اخبار