رهبری

بدنه خبر

بیماری هاری شنبه، 3 تیر 1396

1-     ناحیه سر وصورت وگردن، محل بسیار حساسی جهت انتقال سریع ویروس از طریق اعصاب به سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد، لذا دقت در شستشوی کامل آن و بخصوص تزریق مناسب سرم اطراف وداخل جراحت بسیار حیاتی و مهم است.

2-     علی رغم تذکرات متعدد مبنی بر عدم بخیه در محل جراحت و در صورت نیاز با تأخیر حد اقل 10 روز صورت پذیرد، لذا لازم است توجه بیشتری به این موضوع گردد.

3-     تزریق سرم بایستی بلافاصله در اطراف ضایعات انجام شود و تأخیر در تزریق آن موجب خطرات جبران ناپذیر می‌گردد.

4-     در هر عضله‌ای که سرم تزریق می‌شود، موجب از بین رفتن اثر واکسن در آن عضله می‌شود. لذا در صورت تزریق سرم در هردودست لازم است واکسن در قسمت 3/1 فوقانی خارجی ران انجام شود.

5-     در پایان مجدداً متذکر می‌گردد که گزش‌‌های سر و صورت را جدی گرفته شود.

 
پورتال اخبار