رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید چهارشنبه، 14 تیر 1396

دکتر میر دهقان مدیر کل اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورخه 13/4/1396  از بیمارستان توحید سنندج بازدید نمودند.

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز توحید ، دکتر میر دهقان مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان توحید  از جمله اورژانس، سی سی یو ، دیالیز، قلب مردان ، انکولوژی و ICU 2  در جریان روند ارتقاء کیفیت هتلینگ و اعتبار بخشی در این مرکز درمانی قرار گرفت.

 

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با حضور بر بالین بیماران بستری در این مرکز ضمن عیادت در جریان ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران نیز قرار گرفت.

دکتر میر دهقان از اقدامات انجام شده مسئولان در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات و رفع مشکلات و همچنین تلاش کارکنان برای ارائه خدمت مناسب قدردانی و  توصیه ها لازم را ارائه داد.

 

گفتنی است در این بازدید جناب آقای دکتر هومن قصری معاون محترم درمان دانشگاه و آقای دکتر آریا نژاد مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و آقای دکتر نصیری ریاست بیمارستان و آقای هاشمی نسب مدیریت بیمارستان ، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت را همراهی کردند .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار