رهبری

بدنه خبر

گزارش بازدید مدیر کل اعتبار بخشی وزارت سه‌شنبه، 13 تیر 1396
در تاریخ 1396/04/13 مدیر کل اعتیار بخشی وزارت بهداشت و درمان جناب آقای دکتر میر دهقان و هیئت همراه در مرکز آموزشی و درمانی بعثت حضور یافتند. بخش های ویژه و اورژانس بیمارستان  مورد بازدید قرار گرفت. همچنین بخش تازه تاسیس روانپزشکی اطفال بیمارستان مورد بازدید قرار گرفته  و ایشان به کیفیت بالای استانداردهای استقرار یافته در این بخش اذعان داشتند.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی.آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار