رهبری

بدنه خبر

نتایج آزمون کشوری تائید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی کردستان – تیرماه 1396 یکشنبه، 18 تیر 1396

نتایج آزمون کشوری تائید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی کردستان تیرماه 1396

در مورخه 15/4/1396 معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و بر اساس بند6 ماده37 دستورالعمل شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای مصوب وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و روش اجرائی آن، دومین آزمون تائید صلاحیت تخصصی مسئولین فنی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای را برگزار نمود که نتایج آن به شرح جدول ذیل می باشد. شایان ذکر است براساس کتابچه تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای مصوب 25/1/1395 هیئت دولت افرادی که موفق به اخذ حدنصاب نمره قبولی مراحل کتبی و عملی شده اند می بایست جهت صدور گواهی مبلغ400000 ریال معادل چهل هزارتومان را به حساب شماره 83224531 به نام رابط درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان (بانک رفاه کارگران) واریز نموده و متعاقباً تصویر فیش واریزی را به شماره فاکس 08733287911 ارسال نمایند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33283001-087 در ساعات ادارای تماس حاصل نمایند.

حدنصاب نمره قبولی مرحله تئوری و ورود به مرحله عملی 55 وحدنصاب مرحله عملی 50 نمره می باشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نمره تئوری

نمره عملی

نتیجه

1

محمد زندی

-

-

-

غایب

2

جمشید قادرمرزی

5589971438

/ 38 3

-

رد

3

نهضت فرج زاده

-

-

-

غایب

4

ستایا صا لحی مروت

4011688169

7 /21

-

رد

5

چیمن سعیدی

3720025764

7 /76

70

قبول

6

مهرداد حلمی کهنه شهری

2840040069

70

52

قبول

7

میلاد خاوری

-

-

-

غایب

8

مریم فاضلی ارجمند

11754501834

7 /56

65

قبول

9

اسعد فتحی

3859902423

  3/ 73

66

قبول

10

میثم معنوی

-

-

-

غایب

11

اعظم حقی

3319810340

80

70

قبول

12

پرویز رضوانی

3782560108

70

51

قبول

13

پژمان محمدی

1467756563

80

67

قبول

14

داوود جلیلی کوشش فر

3992424774

45

-

رد

15

فهیمه ترکمن

4324513856

 3/ 58  

52

قبول

16

احمد عبدالملکی

3932836383

7/ 46

-

رد

17

الهام محمدی

-

-

-

غایب

18

علیرضا جانی فرود

43980059944

3 /63

50

قبول

19

احسان رضایی

0010405917

50

-

رد

20

ثریا کاکاوند

4285624338

 7/ 41  

-

رد

21

زهرا کولیوند

3979273334

7/ 66

50

قبول

22

مهدی حاجی علی گل

3431665390

3/ 58

66

قبول

23

وجیهه مدنی

0072944390

3/ 53

-

رد

24

محمد شریفی زمیدانی

43980059944

 3/ 38

-

رد

25

محمود صامتی

0051076268

7/ 51  

-

رد

26

ثریا صباغی دامن جانی

1650184298

40

-

رد

27

میلاد یگانه فر

0000000

40

-

رد

28

مهدی خطیب

2229801392

75

81

قبول

29

میثم اکبری

-

-

-

غایب

30

قاسم حلفی

1757694056

55

76

قبول

31

قاسم ظهیریان

0480163723

3/ 33

-

رد

32

فاطمه احمدی کمازانی

0073757799

7/ 41

-

رد

33

احمد شکوری

-

-

-

غایب

34

بهزاد کریمی

5589961416

7/ 46

-

رد

35

سهند غفوری

3840014298

3/ 63

63

قبول

36

حامد فتاحی

3762039410

65

63

قبول

37

سارا نادری کروندان

5589954886

7/ 76

58

قبول

38

شنو نقشبندی

-

-

-

غایب

39

نگین رحیمی

3733062809

40

-

رد

40

کیوان رحمان زاده

-

-

-

غایب

41

فرشته قمری زاده

3782424182

7 /51

-

رد

42

اسرافیل صالحی

3230352734

  7/ 46

-

رد

43

عاطفه عبدی

0010509313

3/ 53

-

رد

44

مهناز رضائیان

4209820342

50

-

رد

45

شیوا رضایی

3732928748

75

59

قبول

46

کامبیز ادیبی خو

4898966985

50

-

رد

47

غلام عباس ملایری

4219328769

25

-

رد

48

افشین دیبه خسروی

3733158180

7 /76   

66

قبول

49

سید جاسم حسینی

3733017961

50

-

رد

50

فواد کرمی

3859467794

 3 /53

-

رد

51

الناز شیردل ماکو

0740090461

7/ 51

-

رد

52

ماهرخ کلهری

3733079604

3/ 53

-

رد

53

علی قباخلو

0422085928

55

53

قبول

54

کیانا ایمانی

0602454263

3/ 53

-

رد

55

عالیه میرزایی

1280424567

55

70

قبول

56

افشین جهانی

3810109193

7/ 41

-

فاقد فیش

57

صفورا کریمی

3330203625

45

-

فاقد فیش

 

 

 

با آروزی سلامت وبهروزی

 
پورتال اخبار