رهبری

بدنه خبر

برگزاری شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی سه‌شنبه، 20 تیر 1396
در این جلسه جناب آقای یعقوبی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین از زحمات آنها با توجه به کمبود نیرو انسانی تشکر نمودند. در ادامه هریک از اعضا به بیان نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند. همچنین در این جلسه برای برنامه ریزی ترم آینده دانشکده تصمیماتی اتخاذ گردید.
 
 
 
 
 
پورتال اخبار