رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه تکریم ارباب رجوع در سالن اجتماعات فردوسی یکشنبه، 25 تیر 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه کارگاه تکریم ارباب رجوع با حضور پرسنل شبکه  بهداشت و درمان برگزار گردید.

این کارگاه توسط مدیریت محترم حراست دانشگاه و با هماهنگی های مدیر محتر شبکه بهداشت و حراست شبکه در سالن اجتماعات فردوسی برگزار گردید.

مدیر محترم حراست با بیان اهداف کارگاه و انتظارات از پرسنل محترم و چگونگی رضایتمندی ارباب رجوع پرداختند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره
 
پورتال اخبار