رهبری

بدنه خبر

برگزاری اولین جلسه ستاد توزیع دارویی استان شنبه، 24 تیر 1396

اولین جلسه ستاد توزیع دارویی استان در سال جاری در مورخ 96/04/18 با محوریت بررسی مسائل مرتبط با موضوع توزیع دارو در سالن جلسات شهید دکتر رستم‌پور دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون غذا و دارو، مدیر دارو، کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو، نمایندگان شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های استان و مدیران و مسئولین فنی شرکت‌های پخش دارویی استانی و سراسری تشکیل گردید، کارشناسان دارویی معاونت ضمن ارائه گزارشات مصوبات جلسه قبلی به ارائه نحوه پوشش استان توسط شرکت‌های دارویی در سه ماهه سال پرداختند.

در ادامه این جلسه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر واحدی ضمن بیان اهمیت پوشش کامل دارویی استان و سیاست دانشگاه در ضمینه استقرار بیشتر شرکت‌های پخش دارویی در سطح استان در راستای خدمت رسانی هر چه مناسب‌تر شرکت‌های پخش دارویی بر اولویت دانشگاه علوم پزشکی در خصوص تامین دارویی و رفاه هر چه بیشتر حال بیماران تاکید نمودند.

در پایان جلسه دکتر کامبیز حسن‌زاده، معاون غذا و دارو دانشگاه طی تبادل نظر در زمینه مشکلات موجود شرکت‌های پخش و واحدهای دارویی استان با مدعوین جلسه، نسبت به اهمیت رعایت هر چه مناسب‌تر شرایط توزیع فرآورده‌های دارویی در زنجیره سرد، هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسه مشترک با انجمن صنعت پخش و شورای ترافیک استان جهت حل مشکلات ترددی ماشین‌های توزیع دارو و پرهیز شرکت‌های پخش دارو از مطالبه اسناد مبالغ تضمینی از واحدهای دارویی به دلیل مغایرت موضوع با آیین‌نامه و ضوابط سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تاکیید نمودند.

 
پورتال اخبار