رهبری

بدنه خبر

روز ملی بدون پلاستیک شنبه، 24 تیر 1396
روز جمعه مورخه 96/4/23  گروهی از کارشناسان سلامت محیط به مناسبت روز ملی بدون پلاستیک مراسم جمع آوری زباله در دامنه کوه آبیدر را اجرا نمودند . بازرسان سلامت محیط همگام با مردم اقدام به پازکسازی کوه ابیدر نمودند و ضمن این کوه پیمایی به شرکت کنندگان در این برنامه ماسک اهدا کردند . کارشناس مسول سلامت محیط  مرکز بهداشت سنندج در خصوص مضرات و عدم استفاده از پلاستیک در مصاحبه ای با ایشان از صدا و سیما به عمل آمد مطالبی را عنوان نمودند. ایشان با اشاره به سالهای زیادی که برای جذب پلاستیک در طبیعت وجود دارد از مردم فهیم سنندج خواستند که با احتیاط بیشتری از پلاستیک استفاده کنند. و حتی الامکان از پاکت های کاغذی و زنبیل های پارچه ای برای حمل و نقل و نگهداری وسایل استفاده نمایند .                
 
پورتال اخبار