رهبری

بدنه خبر

انتصاب دوشنبه، 26 تیر 1396
با ابلاغ رییس محترم دانشکده پیراپزشکی ، خانم دکتر زینب صالحی متخصص رادیوتراپی به مدت یکسال به عنوان سرپرست گروه رادیوتراپی دانشکده پیراپزشکی منصوب گردید.
 
پورتال اخبار