رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه مزایده واگذاری محل شنوایی سنجی سه‌شنبه، 27 تیر 1396
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی و در اجرای بند دو مصوبات اولین کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی دانشگاه، محل انجام خدمات شنوایی سنجی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر سنندج را  ازطریق  مزایده  به اشخاص حقیقی  یا حقوقی واجد شرایط درسال 1396 واگذار نماید. 
جهت اطلاع از شرایط مزایده فایل زیر را دانلود کنید
 
 
پورتال اخبار