رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه تبین ادراکی طلاق و کاهش سقط القایی چهارشنبه، 11 مرداد 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه کارگاه تبین ادراکی طلاق و کاهش سقط القایی جهت کارشناسان بهداشت خانواده روستایی،ماماهای پزشک خانواده روستایی مراقبین سلامت و مسئولین PHC شهری در سالن کنفرانس مرکز بهداشت  برگزار گردید.

 
 
 
 
 
 

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره

 
پورتال اخبار