رهبری

بدنه خبر

برپایی نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان در پارک 22 گولان پنجشنبه، 12 مرداد 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه نمایشگاه خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان در پارک 22 گولان برگزار گردید.

اقدامات انجام گرفته در کارگاه به شرح ذیل است:

1-ویزیت اولیه و گرفتن اطلاعات اولیه از مراجعین 2-اندازه گیری قد وزن و BMI مراجعین 3-وزیت توسط پزشک و درخواست آزمایشات 4-بیماریابی جدید فشار خون و دیابت مراجعین 5-ثبت نهایی اطلاعات مراجعین 6- آموزش مراجعین در مورد بیماری دیابت، فشارخون و چربی خون بال 7- راهنمایی آنان جهت مراجعه به پایگاه های سلامت 8-انجام بیماریابی HIV/AIDS توسط کیت های تست سریع 9- امضاء تعهدنامهرانندگی ایمن در غرفه ایمنی مسافران تابستانی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره
 
پورتال اخبار