رهبری

بدنه خبر

افتتاح واحد کوهورت شهرستان دهگلان پنجشنبه، 12 مرداد 1396

 جناب آقای دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی سفر یک روزه به استان کردستان واحد کوهورت شهرستان دهگلان را افتتاح کردند. در این مراسم پس از قرائت کلام الله مجید جناب آقای دکتر واحدی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد این پروژه سخنرانی ایراد فرمودند. و پس از ایشان جناب دکتر قادری از اهمییت مطالعات کوهورت و نحوه انجام پروژه در شهرستان دهگلان که بیش از ده هزار نفر رادر طول ده سال مورد خطر سنجی قرار می دهد سخنرانی فرمودند.
در پایان جلسه جناب دکتر ملک زاده از زحمات تمامی دست اندرکاران این پروژه عظیم تشکر و قدردانی به عمل آوردند.
 
 
 
 
 
پورتال اخبار