رهبری

بدنه خبر

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز پزشکی بعثت سنندج شنبه، 14 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج بازدید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین  توسعه مدیریت و منابع ، بهداشتی، دانشجویی و فرهنگی و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان بعثت بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارایه خدمات به بیماران و مراجعین قرار گرفت.

 
 
دکتر سیامک واحدی بخش های دفتر پرستاری، بعد از زایمان، آشپزخانه ، سلف سرویس ، داروخانه و... را مورد بازدید قرار داده و جهت بهبود بیشتر و ارتقای ‌کیفیت این خدمات، رهنمودهای لازم را ارائه نمود.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بیمارستان بعثت
 
پورتال اخبار