رهبری

بدنه خبر

برنامه های هفته ترویج تغذیه با شیر مادر سه‌شنبه، 17 مرداد 1396
     به مناسبت هفته جهانی شیرمادر جلسه ای با هدف شعار " حمایت همه برای تداوم شیردهی مادران، با هوش و قوی با شیر مادر" در مورخ 96/5/11 در سالن اجتماعات شرکت سقز سازی کردستان ( ون) واقع در حسن آباد برگزارشد .ابتدای جلسه شکوفه ناصری ناصری کارشناس سلامت کودکان سخنانی در خصوص اهداف نامگذاری این هفته، رویکردهای سازمان جهانی بهداشت در برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و اهمیت حمایت همه جانبه از جانب ارگانهای قانون گذار،ادارات و کارفرما،جامعه، خانواده و همسر مادر باردار و شیرده و نقش استفاده از شیر مادر در سلامت روحی روانی و جسمی کودک و کاهش و صرفه جویی در هزینه های متحمل بر دولت و خانواده سخنانی ایراد نمودند سپس یوسفی کارشناس برنامه شیرمادر مباحث خود را حول محور ایجاد رابطه عاطفی والدین با کودک که نقش بزایی در شیردهی موفق دارد ارائه مطلب نمودند.و در پایان کارت های آموزشی با محتوی شیر مادر توزیع شد.             

 

 
پورتال اخبار