رهبری

بدنه خبر

تبریک سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار سه‌شنبه، 17 مرداد 1396

  
دکتر بهرام کندایی،سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه، 17 مرداد، روز خبرنگار رابه اصحاب رسانه که امانت داران خطیر مسئولیت های اجتماعی هستند را تبرک گفت 
 
ایشان خبرنگاران را آئینه هایی توصیف کردند که با نمایاندن جامعه نقش بزرگی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند.  
 
پورتال اخبار