رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه افتتاحیه هفتمین دوره نظام پزشکی شهرستان های قروه و دهگلان چهارشنبه، 18 مرداد 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، اولین جلسه هفتمین دوره نظام پزشکی شهرستان های قروه و دهگلان در تایخ 1396/5/18 در سالن مرکز بهداشت باحضور کلیه اعضا برگزار گردید، ابتدا دکتر امید محمدی مدیر شبکه ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران انتخابات نظام پزشکی و خیرمقدم به اعضا جدید و تشکر از اعضا نظام پزشکی قبلی به بیان دیدگاهها و نقش و وظایف اعضا پرداختند سپس گزارشی از وضعیت برگزاری انتخابات اعلام و هریک از اعضا نظرات خود را ابراز و در نهایت با اکثریت آراء دکتر محمدجعفر خیابانی به عنوان رئیس مجمع نظام پزشکی شهرستان های قروه و دهگلان و نماینده قانونی جهت مجمع تهران منصوب گردید.
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار