رهبری

بدنه خبر

برگزاری نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با دندانپزشکان بخش دولتی و خصوصی استان پنجشنبه، 19 مرداد 1396

نشست صمیمانه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دندانپزشکان بخش دولتی و خصوص استان در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی سنندج برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، در این نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن بیان اهمیت جایگاه دندانپزشکی در جامعه، گفت: قبل از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت، با وجود داشتن همین تعداد نیروی انسانی، خدمات دندانپزشکی بصورت غیر آکادمیک و بدون هدایت صحیح با امکان دسترسی محدود و دارای شرایط نابسامان بود.

دکتر سیامک واحدی افزود: خوشبختانه اجرای برنامه طرح تحول در تمامی حوزه های سلامت سبب ارتقاء شاخص ها و شروع یک برنامه بسیار بزرگ و زمانبر با ساماندهی مشخص شد.

 
  

 

 
 
وی با بیان کمبود نیروی دندانپزشک و پرستار در استان، اظهار داشت: در حال حاضر روستاها دارای یونیت های سیار و ثابت دندانپزشکی هستند و باید بر اساس نیازسنجی ها، نیروهای متخصص تحت تربیت مداوم و پایدار با ایجاد انگیزه جهت فعالیت و خدمت رسانی بیشتر به مردم در طول زمان ، جذب و بکارگیری شوند.

رئیس دانشگاه در پایان با اشاره به آغاز حرکت های بنیادی هر استان درحوزه سلامت، از دندانپزشکان درخواست کمک و همکاری در زمینه اجرای دستورالعمل کلینیک سیار دندانپزشکی و فرهنگ سازی در بین مردم جهت مراجعه  به دندانپزشکان و ارتقاء بیشتر شاخص بهداشت دهان و دندان در جامعه گردید.

در ادامه این نشست شرکت کنندگان به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه دندانپزشکی پرداختند و رئیس و معاونین درمان و بهداشت دانشگاه به آنان پاسخ مناسب دادند.

بازدید از کلینیک سیار دندانپزشکی از دیگر برنامه پایان بخش این نشست بود.

گفتنی است همزمان با این نشست دوره بازآموزی نیز جهت دندانپزشکان  با امتیاز آموزشی برگزار گردید.

 
پورتال اخبار