رهبری

بدنه خبر

اولین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها در سال 1396 چهارشنبه، 25 مرداد 1396

 
اولین جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها درتاریخ 96/05/23 با حضور مدیران کل تعزیرات حکومتی استان ، بیمه سلامت ، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان و مدیران سازمان بیمه گر در دفتر معاونت درمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر قصری ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال 1395 و همچنین پنج ماه گذشته در سال 96 ، به کاهش قابل توجه تخلفات تعرفه ای از آغاز طرح تحول نظام سلامت پرداخت.  در ادامه جلسه مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان نیز ضمن اعلام عدم وجود شکایات تعرفه ای مردم نزد سازمان های بیمه گر در طی دو سال اخیر در استان کردستان از نظارتهای معاونت درمان در این زمینه قدردانی نمود و بر ادامه بازدیدهای مشترک بیمه سلامت با معاونت درمان تاکید نمود.
 
 
 
پورتال اخبار