رهبری

بدنه خبر

آشنایی مدیران با مدیریت ایمنی مواد شیمیایی در حین تولید سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

با هماهنگی صورت گرفته توسط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان سنندج و در راستای پیشبرد اهداف مدیریت ایمنی شیمیایی شهرستان سنندج ، کلاس آموزشی با موضوع مدیریت ایمنی و حوادث شیمیایی با حضور 16 نفر از مدیران ادارات و یا نماینده های تام الاختیار آنان در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید . در ابتدای  کارگاه بعد از تلاوت آیات چند از قران مجید و پخش سرود ملی ، سعیدی معاون بهداشتی  مرکز بهداشت سنندج ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه در خصوص اهمیت موضوع و آمار کلی مواد شیمیایی و همچنین برخی مخاطرات ناشی از تماس با مواد شیمیایی مطالبی ارایه نمودند.

در ادامه جلسه مهندس شریفی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ، کلیه قوانین ملی و دستورالعملها و معاهدات بین المللی در زمینه مواد شیمیایی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، SICAM ، دستورالعمل امحاء مواد و غیره را تشریح نمودند.

وسپس  مهندس زندی کارشناس برنامه ایمنی شیمیایی شهرستان ضمن اشاره به تماس کلیه افراد جامعه با مواد شیمیایی در قالب مواد دارویی ، ضد عفونی ، گند زدا ها و پاک کننده ها ، سفید کننده ها ، سموم و کودهای کشاورزی ، مواد شیمیایی صنعتی و غیره به حوادث و بحرانهای پیش آمده در زمینه کاربرد و حمل و نقل و انبارداری مواد شیمیایی در گذشته و لزوم توجه هر چه بیشتر مدیران ادارات و شرکتها و سازمانها به مقوله مواد شیمیایی و داشتن یک برنامه منسجم با هدف مشخص و تیمهای شرایط اضطراری و همکاری در ارائه آمار و اطلاعات مواد شیمیایی تحت پوشش هر ارگان را خواستار و انتظارات مرکز بهداشت از مدیران با درجه اهمیت هر موضوع را بیان نمودند.               


 

 
پورتال اخبار