رهبری

بدنه خبر

مراسم معارفه رئیس مرکز بهداشت بیجار پنجشنبه، 2 شهریور 1396

برگزاری مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز بهداشت بیجار

به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخ 2/6/96 مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز بهداشت در سالن جلسات مرکز بهداشت برگزار گردید. در این مراسم که باحضور مدیر شبکه، مسئولین واحدها و تعدادی از کارکنان برگزار شد، از سوی دکتر حسن کرمی مدیر شبکه جناب آقای مهندس علی دانشور به عنوان سرپرست مرکز بهداشت بیجارمنصوب و از زحمات آقای مجید قیدارپور در دوران تصدی ریاست مرکز بهداشت تشکر و قدردانی گردید. در ادامه آقای قیدار پور از همکاری کلیه پرسنل مرکز بهداشت که  در دوران ریاست مرکز بهداشت باوی داشتندکمال  تشکر وقدردانی نمودند.

 
  
 

 
پورتال اخبار