رهبری

بدنه خبر

چهارهمین فراخوان بورسیه داخل دانشجویان مقطع Ph.D شنبه، 4 شهریور 1396

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و ماموریت های واسپاری شده به دانشگاه های مناطق آمایشی، چهارهمین فراخوان بورسیه داخل دانشجویان مقطع Ph.D را برگزار نماید.

·         ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان فقط کد رهگیری می باشد.

·         لازم است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به آدرس aac.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.

·         در ضمن آخرین مهلت ثبت نام 23/6/96 می باشد. 

 
پورتال اخبار